Our Team

Senior Partners

Bitika Sharma

Bitika Sharma+91 9818400467
Sudeep Chatterjee

Sudeep Chatterjee+91 9810676281
Saya Choudhary

Saya Choudhary+91 9818228183
Ashutosh Kumar

Ashutosh Kumar+91 11 49826000

Partners

Archana Singh

Archana Singh
Mohit Wadhwa

Mohit Wadhwa
Vivek Ranjan

Vivek Ranjan
Associate Partners

Devanshu Khanna

Devanshu Khanna

Kunal Vats

Kunal Vats

Rohan Swarup

Rohan Swarup

Vrinda Pathak

Vrinda Pathak

PRINCIPAL ASSOCIATES

AADYA CHAWLA

AADYA CHAWLA

SAJAN SHANKAR PRASAD

SAJAN SHANKAR PRASAD

VINOD CHAUHAN

VINOD CHAUHAN

Vrinda Bagaria

Vrinda Bagaria

Senior Associates

AKANKSHA SIKRI

AKANKSHA SIKRI

RINKOO KAKKAR

RINKOO KAKKAR

SANYA SOOD

SANYA SOOD

Tanya Arora

Tanya Arora

Associates

Ankita Pawar

Ankita Pawar

George Vithayathil

George Vithayathil

HARSSHITA POTHIRAJ

HARSSHITA POTHIRAJ

Munesh Kumar Sharma

Munesh Kumar Sharma

NANDINI CHOUDHARY

NANDINI CHOUDHARY

P.S. MANJUNATHAN

P.S. MANJUNATHAN

RADHIKA PAREVA

RADHIKA PAREVA

SANYAM SURI

SANYAM SURI

Swarnil Dey

Swarnil Dey